ورود

پروفایل

f.n

f.n      امتیاز: 1053

رشته تحصیلی: ریاضیات
مقطع تحصیلی: کارشناسی
درباره من

کاش میشد خنده را تدریس کرد

کارگاه خوشدلی تاسیس کرد

کاش میشد عشق را تعلیم داد

نا امیدان را امید و بیم داد

شاد بود و شادمانی را ستود

با نشاط دیگران دلشاد بود

کاش میشد پشت پا زد بر غرور

دور شد از خودپسندی ، دور دور

کاش میشد ساده و آزاد زیست

در جهانی خرم و آباد زیست....

 

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟