ورود

پروفایل

zahra.z

zahra.z      امتیاز: 120

رشته تحصیلی: مهندسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
توضیح مختصر: Der Moment when you start denken auf zwei Sprachen at the same Zeit :)

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟