پروفایل

سمیه رمرودی

سمیه رمرودی      امتیاز: 58

نام: سمیه
نام خانوادگی: رمرودی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟