ورود

پروفایل

اکبری

اکبری      امتیاز: 112

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک: mehran.akbari.su@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟