ورود

پروفایل

سید محمدجواد

سید محمدجواد      امتیاز: 66

نام: سیدمحمدجواد
نام خانوادگی: رضوی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: razavi.s@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: novinamar@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟