ورود

پروفایل

ثمینه اسکندری نصرابادی

ثمینه اسکندری نصرابادی      امتیاز: 19

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟