پروفایل

T.sh

T.sh      امتیاز: 39

نام خانوادگی: شاطرزاده
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1372/04/29
رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: t.shaterzadeh@um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟