ورود

پروفایل

سعید نجات دارابی

سعید نجات دارابی      امتیاز: 42

نام: سعید
نام خانوادگی: نجات دارابی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: saeed.nejatdarabi@um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: saeeddarabi1993@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟