ورود

پروفایل

Sanaz

Sanaz      امتیاز: 86

نام: Sanaz
نام خانوادگی: Azimi
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟