پروفایل

مهرانگیز نعمتی

مهرانگیز نعمتی      امتیاز: 27

نام: مهرانگیز
نام خانوادگی: نعمتی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: فلسفه غرب
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
توضیح مختصر: هستی و وجود دریاست امافقط تا آن محدوده ای را که برساحل آن ایستاد ایم میتوانیم ببینیم ،بقیه ناپیداست.آنجاکه خط افق پنهان می شودظاهراپایان دریاست اما درواقع پایان افق دید من است.
درباره من

ازنگاه من زیستن "اندیشیدن"  و"مهرورزیدن" است چون با این دو ،افق ذهن وسیع می شود وازتنگ نظری دور می شود...شایدانسان، انسان می شود.

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟