پروفایل

اعظم رجبیان

اعظم رجبیان      امتیاز: 5

نام: اعظم
نام خانوادگی: رجبیان
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: rajabian.azam@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟