ورود

پروفایل

شیرین صاحبی

شیرین صاحبی      امتیاز: 44

نام: شیرین
نام خانوادگی: صاحبی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟