ورود

پروفایل

sepide arum

sepide arum      امتیاز: 12

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: اقتصاد انرژی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: se_ar565@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟