پروفایل

hamideh

hamideh      امتیاز: 69

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: حسابرسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
درباره من

در جایی  که همه بهشتیان بخاطر یکـ 

 « سیب »

زمین گیر شدند

چه انتظار غریبی ایست

«عدالت»....

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟