پروفایل

محمود قندی

محمود قندی      امتیاز: 10

نام: محمود
نام خانوادگی: قندی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: حقوق جزاوجرم شناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ma_gh52@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟