ورود

پروفایل

هدا جبروتی

هدا جبروتی      امتیاز: 1

نام: هدا
نام خانوادگی: جبروتی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: hoda.jabarouti@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟