ورود

پروفایل

سید حسینی

سید حسینی      امتیاز: 46

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: حسابداری مدیریت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ma.seyedhosseini@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: Sayeh_s@ymail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟