پروفایل

Mostafa

Mostafa      امتیاز: 27

نام: Mostafa
نام خانوادگی: Rezaei
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: بازیافت و مدیریت پسماند
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: mostafa.rezaei@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟