پروفایل

نسیبه صداقت

نسیبه صداقت      امتیاز: 14

نام: نسیبه
نام خانوادگی: صداقت
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی آبیاری و زهکشی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک: sib1993st@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟