ورود

پروفایل

Saeideh

Saeideh      امتیاز: 271

جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1371/1/1
رشته تحصیلی: مهندسی علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
توضیح مختصر: همین که عشق باشد،آن هم درحوالی تو/هرچقدرهم که پاییزباشد،بهاری ترین هواسهم من است...
درباره من

دلم باران/ دلم دریا/ دلم لبخندماهی ها/ دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور/ دلم بوی خوش بابونه میخواهد/ دلم یک باغ پرنارنج/ دلم آرمش تردولطیف صبح شالیزار/ دلم صبحی/ سلامی/ بوسه ای/ عشقی/ نسیمی/ عطرلبخندی/ نوای دلکش تاروکمانچه/ ازمسیری دورترحتی/ دلم شعری سراسردوستت دارم/ دلم دشتی پرازآویشن وگل پونه میخواهد/ دلم مهتاب میخواهدکه جانم رابپوشاند/ دلم آوازهای سرخوش مستانه میخواهد/ دلم تغییرمیخواهد...

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟