پروفایل

Baran

Baran      امتیاز: 85

جنسیت: زن
مقطع تحصیلی: PHD

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟