ورود

پروفایل

فهیمه منصوری

فهیمه منصوری      امتیاز: 6

نام: فهیمه
نام خانوادگی: منصوری
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟