پروفایل

مهدی احمد علی الحکیم

مهدی احمد علی الحکیم      امتیاز: 4

نام: مهدی احمد علی
نام خانوادگی: الحکیم
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ma_al555@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟