پروفایل

Farsaraei

Farsaraei      امتیاز: 38

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک: Farsaraei2013@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟