پروفایل

mahsa

mahsa      امتیاز: 31

جنسیت: زن
رشته تحصیلی: مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مقطع تحصیلی: کارشناسی

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟