ورود

پروفایل

هانیه نامنی

هانیه نامنی      امتیاز: 3

نام: هانیه
نام خانوادگی: نامنی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: روانشناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ha_na881@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: honey.nameni@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟