پروفایل

Minaaaa

Minaaaa      امتیاز: 5

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
مقطع تحصیلی: کارشناسی

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟