پروفایل

نظامی

نظامی      امتیاز: 7

نام: زینب
نام خانوادگی: نظامی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ze_ne809@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: nezami.z21@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟