پروفایل

اسرا ابراهیمی

اسرا ابراهیمی      امتیاز: 29

رشته تحصیلی: علوم زمین شناسی تکتونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: asraalsadat.ebrahimiaragh@um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟