پروفایل

رحمانی

رحمانی      امتیاز: 5

نام خانوادگی: رحمانی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟