ورود

پروفایل

ارزو مرادی تولائی

ارزو مرادی تولائی      امتیاز: 10

نام: ارزو
نام خانوادگی: مرادی تولائی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: ar_mo127@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟