پروفایل

Alireza Tavakoli

Alireza Tavakoli      امتیاز: 5

جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
موقعیت:
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: manzaritavakoli.alireza@mail.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟