پروفایل

سمیرا پاکروان

سمیرا پاکروان      امتیاز: 48

رشته تحصیلی: معماری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟