پروفایل

MJ Mostafavi

MJ Mostafavi      امتیاز: 20

رشته تحصیلی: بوم‌شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
آدرس پست الکترونیک: mostafavi@live.com
وب سایت: http://t.me/Stonehenge

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟