پروفایل

جواد احمدی مقدم

جواد احمدی مقدم      امتیاز: 6

نام: جواد
نام خانوادگی: احمدی مقدم
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: javad.ahmadi@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: j92am@yahoo.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟