پروفایل

مهران قائمی مقدم

مهران قائمی مقدم      امتیاز: 1

نام: مهران
نام خانوادگی: قائمی مقدم
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن همراه: 09380182681
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: mehran.ghaemimoghadam@mail.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: mehran.ghaemi4440@gmail.com

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟