پروفایل

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی- دری فر

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی- دری فر      امتیاز: 26420

نام: نفیسه
نام خانوادگی: دری فر
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: dorrifar@um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: cent-lib@um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟