پروفایل

ایران زمین

ایران زمین      امتیاز: 150

جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: تاريخ

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟