ورود

پروفایل

Vahid Karima

Vahid Karima      امتیاز: 5638

رشته تحصیلی: فیزیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: karima@staff.um.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: info@falinoos.com
وب سایت: http://www.megapaper.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟