پروفایل

ابوالحسنی

ابوالحسنی      امتیاز: 324

نام: لیلی
نام خانوادگی: ابوالحسنی
جنسیت: زن
رشته تحصیلی: اقتصاد كشاورزي
مقطع تحصیلی: استادیار
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: l.abolhasani@um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟