پروفایل

مهرداد کاشفی تربتی

مهرداد کاشفی تربتی      امتیاز: 272

نام: مهرداد
نام خانوادگی: کاشفی تربتی
جنسیت: مرد
رشته تحصیلی: مهندسي متالورژي و مواد
مقطع تحصیلی: دانشیار
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: m-kashefi@um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟