ورود

پروفایل

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی - صادقی گورجی

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی - صادقی گورجی      امتیاز: 19960

جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1357/09/22
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن همراه: 09154352359
آدرس پست الکترونیک دانشگاهی: sh-sad@staff.um.ac.ir

بلاک کردن کاربر

در صورت لزوم، به مدیریت گزارش دهید.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این کاربر را بلاک کنید؟